Thailand Business Pages (Thailand trade)

ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์

ติดต่อเรา

ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์
ที่อยู่ : 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้
ต. ยานนาวา อ. สาทร จ. กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-343-9100
โทรสาร : 02-676-5592
อีเมลล์ : its_crm@tnis.com
เว็บไซต์ : www.tnis.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

Data storage management

ชื่อสินค้า :Data storage management
รหัสสินค้า :Data-storage

รายละเอียดสินค้า

Data storage management


ธุรกิจของท่านยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่าใด ปริมาณข้อมูลก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งบริษัทต่างๆ เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอีเมล์ที่มีจำนวนมหาศาล ข้อมูลทางธุรกรรมที่พอกพูนอย่างต่อเนื่อง และกฎหมายที่บังคับให้ท่านต้องเก็บรักษาข้อมูลเก่าเอาไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด แม้ท่านเองจะไม่อยากเก็บให้เปลืองพื้นที่ดิสก์ก็ตาม

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส Data-storage Data storage management
ถึง : ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร