Thailand Business Pages (Thailand trade)

ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์

ติดต่อเรา

ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์
ที่อยู่ : 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้
ต. ยานนาวา อ. สาทร จ. กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-343-9100
โทรสาร : 02-676-5592
อีเมลล์ : its_crm@tnis.com
เว็บไซต์ : www.tnis.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

Disaster Recovery

ชื่อสินค้า :Disaster Recovery
รหัสสินค้า :Disaster

รายละเอียดสินค้า

Disaster Recovery


โซลูชันการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติจะครอบคลุมหลายภาคส่วนในองค์กรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โทรศัพท์ พนักงาน หรือลูกค้า แต่บางทีสิ่งสำคัญที่สุด คือทำอย่างไรให้แผนกไอทีของคุณสามารถกอบกู้ระบบ และข้อมูลกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมโดยเร็ว

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส Disaster Disaster Recovery
ถึง : ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร