Thailand Business Pages (Thailand trade)

ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์

ติดต่อเรา

ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์
ที่อยู่ : 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้
ต. ยานนาวา อ. สาทร จ. กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-343-9100
โทรสาร : 02-676-5592
อีเมลล์ : its_crm@tnis.com
เว็บไซต์ : www.tnis.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

Site preparation

ชื่อสินค้า :Site preparation
รหัสสินค้า :Site-preparation

รายละเอียดสินค้า

Site preparation


TNIS พร้อมให้บริการในการเตรียมสถานที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ลูกค้า อย่างครบวงจร ครอบคลุมถึงการวางระบบไฟฟ้า, การเดินสายสัญญาณทั้ง UTP และ Optic Fiber, ระบบ Network และห้อง Data Center (DC) อันได้แก่ การเตรียม Raise floor, ระบบความปลอดภัย เช่น ระบบดับเพลิง ระบบ Access Control หรือกล้องวงจรปิด เป็นต้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมของ Environment ของห้อง DC เช่น ระบบปรับอากาศ อีกด้วย

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส Site-preparation Site preparation
ถึง : ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร