Thailand Business Pages (Thailand trade)

ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์

ติดต่อเรา

ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์
ที่อยู่ : 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้
ต. ยานนาวา อ. สาทร จ. กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-343-9100
โทรสาร : 02-676-5592
อีเมลล์ : its_crm@tnis.com
เว็บไซต์ : www.tnis.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท :ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์
ประเภทธุรกิจ : บริษัทผู้นำด้านการให้คำปรึกษาและการวางระบบไอทีครบวงจร โดยให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรลูกค้า จัดหาซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานและวัฒนธรรมการทำงานในแต่ละองค์กร ดำเนินการติดตั้ง พัฒนา ทดสอบและส่งมอบระบบงานรวมไปถึงการให้บริการบริหารโครงการ และบริการหลังการขายที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ที่อยู่ 1 :3 อาคารรัจนาการ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ ต. ยานนาวา อ. สาทร จ. กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ :02-343-9100
โทรสาร :02-676-5592
อีเมลล์ :its_crm@tnis.com
เว็บไซต์ :www.tnis.com
ให้คำปรึกษาระบบไอที,ระบบไอที,การวางระบบไอที,จัดหาซอฟท์แวร์,T.N. Information Systems,ที.เอ็น. อินฟอร์ T.N. Information Systems Ltd. ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ 2018-05-31 00:00:00